piątek, 28 października 2016

Spaghetti z grzybami, Dzikie historie


Bardzo szybki obiad: ugotowany makaron, podsmażone na maśle grzyby i kilka łyżek śmietany plus zielenina/przyprawy.


Dzikie historie (Damián Szifrón, 2014) - niedocenianemu muzykowi, biznesmenowi, pannie młodej, znanemu milionerowi, kelnerce oraz specjaliście od materiałów wybuchowych puszczają nerwy … (źródło). Kojący czarny humor :).

Źródło

Spaghetti with wild mushrooms, Wild tales


A super quick dinner to prepare: boiled pasta, fried wild mushrooms in butter and a few tablespoons of cream plus green leaves/seasonings.
Wild tales (Damián Szifrón, 2014) – an unappreciated musician, a businessman, a bride, a well-known millionaire, a waitress and a pyrotechnist let off some steam... Soothing black humour :).

Brak komentarzy: