wtorek, 5 marca 2013

Ocet jabłkowy domowej roboty, Ponad nami tylko nieboPrzepis stąd. Sama nie odważyłam się w tym temacie eksperymentować. Wszystko poszło jak z płatka - ocet ma delikatny kwaśny smak.

Składniki:
czyste obierki z 6-8 jabłek 
0,5l przegotowanej wody
50g cukru
duży słoik, gaza, sitko


Zalej obierki wodą z cukrem i przykryj słoik gazą. Przechowuj słoik w ciepłym i ciemnym miejscu. Po 14 dniach przecedź. Przechowuj w lodówce. Po śmierci męża, Martha dowiaduje się, że w ogóle go nie znała. Później związuje się z mężczyzną, który w pewny sposób przypomina jej męża, ale od tej pory nic już nie jest takie samo... Świetny film, dużo w nim pytań o własną tożsamość i sens istnienia, Ponad nami tylko niebo (2011, Jan Schomburg).
Źródło/Source
Home-made apple vinegar, Above us only skyThe recipe taken from here. I wasn’t brave enough to experiment on my own as far as vinegars are concerned. Everything went like clockwork – the vinegar‘s got a delicate sour taste.


Ingredients:
clean apple peel (6-8 apples)
0,5l boiled water
50 g sugar
big jar, gauze, strainer


Pour water mixed with sugar over apple peel and cover the jar with gauze. Keep it in a dark, warm place. Drain off after 14 days. Keep in the fridge.
Martha's husband dies and it turns out that she didn't really know him. Later she's been in a relationship with a man who for some reasons resembles her husband but from now on nothing is the same ... . A great film, with lots of questions concerning our own identity and the meaning of life, Above us only sky (2011, Jan Schomburg).

Brak komentarzy: